Fost Plus webbanner
Case study

Zo helpt Phished Fost Plus bij het thuiswerken

De coronapandemie zorgde voor een plaag aan phishingaanvallen – een virus waar Fost Plus geen slachtoffer van wilde worden. Ze zochten naar een oplossing en slaagden er samen met Phished in om de kwetsbare plekken op te sporen en te verstevigen.


Fact sheet

63 werknemers, iedereen actief op Phished
Klant sinds september 2020
Phishinggraad: van 49% naar 11% bij laatste test (februari 2021)
Fost Plus coördineert en financiert de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.

“We zijn ons bij Fost Plus altijd erg bewust geweest van de mogelijke gevaren online,” vertelt Jeroen Van de Sande, IT Manager bij Fost Plus. “We spendeerden al redelijk wat tijd en energie aan cyber awareness voor onze medewerkers, maar dat waren nooit structurele campagnes."

Traditionele methoden houden nooit stand

Het effect van de traditionele campagnes vervloog daarom, telkens er wat tijd overheen ging. Met als gevolg dat we af en toe opvingen hoe sommige medewerkers zich lieten vangen aan phishingmails.”

“Een echt beveiligingsprobleem of data breach is daar nooit uit voortgekomen,” zegt Van de Sande, “maar we pakken mogelijke risico’s liever aan dan te wachten tot er eens één echt toeslaat. Met de coronacrisis zagen we het volume aan phishingmails toenemen dus konden we niet langer wachten.

Onzichtbaar probleem

Phishing bleek een moeilijk in te schatten probleem bij Fost Plus. De netwerkadministrators waren zich bewust van een stijgend aantal aanvallen, maar de resultaten van de eerste phishingsimulatie die Phished had opgezet, waren onverwacht: 49% van alle werknemers die de mail openden, lieten zich vangen aan de test. Een verrassing voor Fost Plus, maar in realiteit een veelvoorkomend resultaat voor gerichte nulmetingsimulaties door Phished.

Een wake-up-call? “We waren inderdaad geschrokken van het resultaat, hoewel dit in lijn ligt met andere campagnes bij Phished” zegt Van de Sande “De campagnes zijn zo vernuftig opgezet, zodat er net een maximum aan personen zou intuinen. Dat bracht het besef dat dergelijke opleiding zijn nut zou hebben binnen onze organisatie.

Fostplus middle

Merkbare vooruitgang

Dat we na 6 maanden toch zo’n grote daling zien, stemt ons dus wel tevreden – de opleiding heeft duidelijk impact.

Bij de laatste brede phishingtest bleek de phishinggraad al gezakt naar 11%, een aanvaardbare daling volgens Van de Sande: “Dat we na 6 maanden toch zo’n grote daling zien, stemt ons dus wel tevreden – de opleiding heeft duidelijk impact. Onze medewerkers zijn zich nu beter bewust van mogelijke cyberrisico’s.”

Dat nog steeds 11% van de medewerkers zich na 6 maanden bezondigt aan kliks op phishinglinks, heeft bovendien een reden: Fost Plus kiest resoluut voor een directe aanpak, waarbij medewerkers de moeilijkste simulaties krijgen voorgeschoteld, want hackers hebben ook geen medelijden. We gebruiken bijvoorbeeld simulaties over ‘updates omtrent de coronamaatregelen’,” legt Van de Sande uit.

“Bovendien waren onze medewerkers niet gewaarschuwd toen we onze eerste simulatie uitstuurden. We wilden volop inspelen op het verrassingseffect,” zegt Van de Sande. “We kregen daar dan ook veel reacties op. Enkele dagen later stuurden we dan een e-mail uit met de verklaring rond onze samenwerking met Phished, maar verder proberen we hier niet te veel aandacht aan te schenken. We willen dat een volgende simulatie eveneens een beetje een verrassing is, zodat we de respons zo goed en waarheidsgetrouw mogelijk kunnen peilen.”

Conclusie

Hoewel Fost Plus nog nooit slachtoffer was geworden van een groot lek of virus, bleek het cyberbewustzijn van vele medewerkers nog onvoldoende ontwikkeld. Met behulp van regelmatige, geautomatiseerde simulaties werd de gevoeligheid voor phishing drastisch ingeperkt. Iedereen binnen de organisatie was vrijwel meteen overtuigd van het nut van het opleidingsplatform.

Cyberbewustzijn leeft vandaag veel meer binnen Fost Plus, wat resulteerde in betere reflexen wanneer een gebruiker oog in oog komt te staan met phishing en andere bedreigingen, en een beter gebruik van de interne spamknop – wat op alle vlakken neerkomt op een gestroomlijndere werking voor de IT Servicedesk.