Corona virus
30 juli 2020 / Verdieping

Bestrijd Covid-19 zoals een computer virus

Het Covid-19 virus tijstert de wereld. Kunnen we van de bestrijding van computervirussen iets leren om deze Corona-crisis te boven te komen. Het lijkt erop dat beide een heel gelijkaardige strategie vragen.


De 10 gelijkenissen tussen het Corona- en een computer virus:

1. Nieuwe virussen

 • Computer virus: Nieuwe computer virussen worden verspreid wanneer er bepaalde zwaktes in bepaalde computersystemen (soft- & hardware) worden gevonden en worden uitgebuit. In het geval van menselijke virussen verloopt dit meestal op natuurlijke wijze, virussen vinden bepaalde zwaktes in ons lichaam en kunnen zich zo verspreiden. Net zoals bij computer virussen is het bij menselijk virussen niet uit te sluiten dat er in de toekomst ook kwaad opzet in het spel kan komen.
 • Menselijk virus: Covid-19 is een nieuw virus dat de gehele wereldbevolking kan treffen. Het is een ziekte die van een dier op de mens is overgesprongen, een zogenaamde zoönose. Het is het soort virus waartegen de mens nog niet tegen bestand is en waardoor er heel veel mensen ziek van kunnen worden en zelfs sterven.

2. Vaccins

 • Computer virus: Het is van kapitaal belang dat je je computer en netwerk beschermt tegen virussen door een anti-virus software en firewall te installeren zodat alle gekende virussen worden gedetecteerd en worden tegengehouden. Echter, wanneer de anti-virus nog geen update heeft ontvangen voor de laatst ontdekte virussen of wanneer er zelfs nog geen update bestaat, dan bestaat de kans dat je toch wordt geïnfecteerd. Zorg er daarom steeds voor dat je computer steeds alle laatste updates van programma’s en het besturingssysteem automatisch installeert en dat je je computer steeds deconnecteert van he tinternet wanneer je deze niet gebruikt.
 • Menselijk virus: Om je te kunnen beschermen tegen een nieuw virus moet je lichaam anti-stoffen aanmaken. Dit gebeurt door je te laten vaccineren of wanneer je de ziekte op natuurlijke wijze hebt overwonnen (al dan niet met de hulp van geneesmiddelen). Alleen, als er nog geen vaccin bestaat loop je nog steeds kans dat je het virus oploopt en dat je lichaam de klus helemaal alleen moet zien te klaren. Wanneer je het virus kan identificeren, dan is de eerste stap gezet. De tijd die er echter kruipt in het op de markt te brengen van een vaccin is echter zo veel langer dan het programmeren van een nieuwe anti-virus patch.

3. Bescherming

 • Computer virus: Bescherm je apparaten en netwerk met een goede en up-to-date anti-virus software en installeer een firewall. Heel balngrijk is ook om moeilijke wachtwoorden te gebruiken die niet makkelijk te raden zijn.

Tip: gebruik een lange zin en verander sommige klinkers door cijfers, gebruik een hoofdletter voor elk woord en voeg zeker ook nog wat speciale tekens toe: IkH0uV00r@lV@nMoe1lijk3P@sw00rden!?!

 • Menselijk virus: Hoe sterker het afweersysteem van het lichaam, hoe kleiner de kans dat je geïnfecteerd geraakt. Verzorg daarom je lichaam door voldoende te slapen, gezond te eten en dagelijks te bewegen. Mensen die over hart-& vaat ziektes beschikken of aan suikerziekte lijden zijn in het geval van het Covid-19 virus veel vatbaarder om het virus op te lopen. Hopelijk komt er snel een vaccin op de markt zodat de zwakkeren onder ons zich snel kunnen beschermen.

4. Leer slechte gewoontes af

 • Computer virus: Heel veel mensen hebben zichzelf een aantal gewoonten aangeleerd die ze beter zouden afleren. Zo klikken heel veel mensen op links in e-mails zonder deze link en de afzender eerst nauwkeurig te hebben onderzocht. Door te klikken op zo’n e-mails kan je op websites terecht komen waar ze proberen te verleiden je wachtwoord in te vullen. Deze websites zien er heel betrouwbaar uit en zijn vaak een kopie van een echte website. En vermits meer dan 50% van de mensen hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere accounts is dit de voorbode van een catastrofe. Een andere slechte gewoonte is dat mensen hun technische apparaten onvergrendeld op hun bureau laten staan wanneer ze bijvoorbeeld een drankje gaan nuttigen of naar de wc gaan.
 • Menselijk virus: Een ongezonde levensstijl en slechte gewoontes zorgen ervoor dat je veel vatbaarder bent voor virussen. Het is altijd een goed moment om te stoppen met al die verslavende middelen (alcohol, roken en alle andere drugs) die je lichaam alleen maar zwakker maken. Beweeg ook genoeg want je weet wat ze zeggen, zitten is het nieuwe roken.

5. Goede gewoontes

 • Computer virus: Een virus wordt vaak verspreid doordat het de e-mailadressen van je contacten gaat mailen vanuit jouw naam. Klik dus niet zonder nadenken op de links in e-mails, ja ook die van vrienden en collega’s, tenzij je 100% zeker bent. Die links kunnen doorverwijzen naar websites die automatisch een stukje malware op je computer zouden kunnen installeren. Open zeker nooit attachments tenzij je 100% zeker bent, stel je steeds de vraag of je een attachment van die persoon verwacht. Een andere goede gewoonte is om enkel te online te kopen op websites die je kent en vertrouwt. Kijk naar hun
 • Menselijk virus: Het is belangrijk dat je een virus niet doorgeeft, leer daarom een aantal goede gewoontes aan. Hoest of nies steeds in een wegwerp zakdoek (en gooi hem daarna weg) of gebruik de binnenkant van je elleboog. Geef geen hand of kussen meer aan andere mensen. Was je handen regelmatig en uitgebreid met zeep, kom niet met je handen aan je gezicht.
Corona virus

6. Hou afstand

 • Computer virus: Het gebruik van een openbaar wifi netwerk is zeer gevaarlijk omdat het heel makkelijk is voor hackers om te kunnen zien wat alle mensen op dit netwerk doen en welke data ze versturen. Je weet nooit wie de eigenaar is van dit netwerk en dus al zeker niet wie erachter zit. Virussen kunnen op deze manier op je computer worden geïnstalleerd. Indien je echt internet nodig hebt en een onbeveiligd wifi netwerk de enige mogelijkheid is, gebruik dan altijd een VPN zodat je verbinding versleuteld is en er geen gegevens van jou kunnen worden gelezen. Of beter nog, gebruik altijd een VPN.
 • Menselijk virus: Wanneer veel mensen zich in dezelfde ruimte bevinden is de kans op besmetting groter vermits één van deze personen wel eens besmet zou kunnen zijn. De symptomen van het virus zijn niet onmiddellijk zichtbaar. Hou daarom genoeg afstand (minimaal 1 m), ook in openlucht en vermijd zeker ruimtes met veel mensen.

7. Informeer je

 • Computer virus: Het gebruik van macro’s in documenten kan heel handig zijn maar je moet weten wanneer je deze mag inschakelen of niet. Macro’s kunnen er nl. voor zorgen dat je computer besmet kan geraken omdat ze rechten hebben om stukjes externe code op je computer uit te voeren. Wanneer je niet zeker bent, vraag dan raad aan je IT-department.
 • Menselijk virus: Vermits het virus verspreid kan worden door vochtdruppeltjes van een besmet persoon je lichaam te laten binnenkomen, is het belangrijk om je gezicht niet aan te raken met je handen vermits deze met heel wat objecten en personen in aanraking komen.

8. Vermoeden van infectie?

 • Computer virus: Wanneer je denkt dat je geïnfecteerd bent, contacteer dan onmiddellijk je IT dienst en vraag raad zodat zij jou kunnen helpen en verdere verspreiding kunnen voorkomen. Indien mogelijk ontkoppel dan onmiddellijk je computer of smartphone van het internet.
 • Menselijk virus: Wanneer je denkt dat je dat je geïnfecteerd bent, contacteer dan je dokter telefonisch en blijf 7 dagen thuis tot de koorts volledig is gezakt en je meer dan 1 dag koortsvrij bent. Vermijd alle contact met de buitenwereld om mogelijke verspreiding tegen te gaan.

9. Quarantaine

 • Computer virus: Wanneer je ant-virus software een virus heeft gedetecteerd dan worden de geïnfecteerde bestanden in quarantaine geplaatst door de software. Stuur verdachte e-mails zeker ook nooit door naar anderen. De kosten die gepaard gaan met een besmetting kunnen hoog oplopen omdat er nood is aan professionals die het probleem kunnen verhelpen.
 • Menselijk virus: Als je de infectie hebt opgelopen, vermijd dan alle mogelijke contact met de buitenwereld. Creëer als het ware je eigen quarantaine. Wanneer je echter te ziek zou worden, dan zal je moeten gehospitaliseerd worden en zal je daar in quarantaine worden geplaatst tot zolang ze zeker zijn dat je niet meer besmet bent en het virus niet meer kan doorgeven.

10. Maatregelen van bovenuit

 • Computer virus: Wanneer er meldingen worden gemaakt van verdachte e-mails en websites aan de overheid (via [email protected]) dan zorgen zij ervoor dat verdachte websites offline worden gehaald en de e-mails worden geblokkeerd zodat anderen niet geïnfecteerd kunnen geraken. Zij werken samen met de internetproviders van ons land.
 • Menselijk virus: De overheid heeft draconische maatregelen genomen om het virus in te dijken en zo snel mogelijk de pandemie in de kiem te smoren. Wanneer dit niet zou gebeuren, dan zou dit een catastrophe kunnen betekenen voor de mensheid. Het is daarom belangrijk dat zowel de overheid als de mensen hun verantwoordelijkheid nemen en de situatie enrstig nemen.

Conclusie

Het is duidelijk dat het van kapitaal belang is dat ieder persoon zijn verantwoordleijkheid neemt. Volg daarom dus steeds alle procedures en maatregelen, en laat je informeren door professionals. Zorg ervoor dat virussen zich niet kunnen verspreiden door jezelf te beschermen en steeds je gezond verstand te gebruiken. De econimische- en menselijke impact is vaak groot en kan verre gaande gevolgen hebben.

Tot slot nog een waarschuwing in tijden van gebeurtenissen die het nieuws beheersen (zoals Corona, WK voetbal, Olympische spelen, 9/11,…).

Grote gebeurtenissen worden altijd misbruikt door cybercriminelen. Pas dus goed op op welke links je klikt en welke producten je online koopt. Mensen zijn reeds voor miljoenen opgelicht tijdens deze Corona pandemie. Zo kopen mensen mondmaskers en reinigingsgels op malafide websites, worden hun creditcard gegevens gestolen en wachten ze tevergeefs op hun bestelde producten. Ook doneerden al vele mensen geld om een zogenaamd Corona vaccin te kunnen ontwikkelen. Klikken op links in e-mails die doorverwijzen naar valse websites waar info wordt verschaft over de gebeurtenis zijn schering en inslag. Kijk dus zeker altijd de afzender na. Gebruik je zoekmachine als je niet zeker bent.